Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Actueel

10.jpg

Archieven

Particuliere archieven

  • Archief van de papiergroothandel Bührmann-Ubbens te Zutphen (in bewerking, herfst 2016 raadpleegbaar)
  • Collectie van Jan Kreijenbroek te Zutphen (in bewerking, eind 2016 raadpleegbaar)

Boeken

T. Stahlie
Het Beeuwenboek. De familie Beeuw(kes) uit Zutphen, Apeldoorn en Den Haag. Levensgeschiedenissen van de voorvaarders. Deel I: Zutphense bronnen.
Leersum, 2015
De auteur raakte geboeid door de naam Beeuwkes en besloot naar de oorsprong van de familie op zoek gegaan. In twee delen wordt het resultaat uit de doeken gedaan. In het eerste deel volgt de auteur de familie Beeuwkes in Zutphen van ca. 1500 tot 1750. Dan verschuift de nadruk -in deel twee- naar Apeldoorn. In de bibliotheek van het Zutphense archief is alleen deel 1 opgenomen.

Ina Brethouwer e.a.
"Woar bun ie der ene van?" Nieuw naoberschap rondom Verwolde
2016
In dit "buurtboek", uitgegeven door Stichting Vedel, hebben vrijwillige schrijvers verhalen verzameld van mensen die rond Verwolde wonen en dikwijls ook werken. Een gevarieerde gemeenschap van nieuwkomers, terugkomers en mensen die er geboren en getogen zijn.

Werner Jan de Wilde
De baron
Warnsveld, 2016
Door middel van de persoonlijke herinneringen van de auteur, wordt een beeld geschetst van het roerige leven van baron Arend van Westerholt van Hackfort (1898-1970).

Wouter Derksen, Johan Drewes en Meindert Niemeijer
Herman Dijkjans, een waarachtig en vrij kunstenaar
Voorst, z.j.
Opgeleid als verver en rijtuigschilder, ontwikkelde de Warnsveldse Herman Dijkjans (1889-1966) zich tot docent en kunstenaar. Eigenzinnig en geïnspireerd door Vincent van Gogh gaat hij zijn eigen gang en houdt zich afzijdig van heersende kunststromingen en exposities. Vijftig jaar na zijn dood, doen de auteurs recht aan de talenten van deze vrij onbekende kunstenaar in deze biografie en toelichting op zijn werk.

Emy Vesseur (red.)
Een zaal voor iedereen. 125 jaar Buitensociëteit Zutphen
Zutphen, 2016
Architectuur, akoustiek, muziek, theater; voor veel mensen betekende de Hanzehof een avondje uit. Maar ook andere aspecten als oorlogsschade, leegstand, logistieke problemen en verbouwingen maken deel uit van haar geschiedenis. In dit boekje komen ze allemaal aan bod.

Dolly Verhoeven, Maarten Gubbels, Marc Wingens en Simon van den Bergh (red.)
Gelderland Grensland. 2000 jaar verdeeld en verbondenNijmegen, 2016
De Romeinse rijksgrens, begrenzende rivieren, kwartiergrenzen, taalgrenzen, lands- en provinciegrenzen: Gelderland kent ze allemaal. In deze publicatie gaan de auteurs in op de betekenis van deze grenzen voor de Gelderse bevolking. Welke gevolgen hadden ze voor de identiteit, de taal en het dagelijks leven?

Siemen van Asperen, Fred Groot Nibbelink en Wim Muller (red.)
Het Brummens Mannenkoor 1976-2016. Reis door de tijd
Brummen, 2016
Interviews met koorleden en aspecten als repertoire, optredens, koorreizen etc., geven een beeld van de geschiedenis van het 40-jarige Brummens Mannenkoor.

Jan Hendrik Bruseker e.a.
Zegen of kopzorg? Zutphen drie eeuwen garnizoensstad
Zutphen, 2016
Hoewel er in Zutphen niet veel zichtbare sporen zijn, speelden garnizoenen een zeer belangrijke rol in de Zutphense geschiedenis. Soldaten werden ingekwartierd bij Zutphense bewoners en grote huizen omgebouwd tot kazerne. Zegen of Kopzorg? schetst een beeld van het hoe en waarom en gaat daarbij niet voorbij aan de gevolgen die de inkwartiering van soldaten én hun gezinnen voor de stad en haar inwoners had. De publicatie werd voorbereid en geschreven door de werkgroep Garnizoenen van de Historische Vereniging Zutphen, bestaande uit Jan Hendrik Bruseker, Rob Kammelar, Arend Jan Reijers en Joop Tangerink.

A.L. Snijders
De schrijfmachine van mijn grootvader
Brummen, 2016
Korte verhalen van de schrijver, die allemaal draaien rondom, om of in Brummen. De meeste verhalen zijn eerder gedrukt, maar nu gebundeld door De Geiten Pers te Brummen.

Jan en Rikie Dolman
Jeugdherinneringen rondom het Turfveen. Herinneringen van Tonnie, Rikie en jan Dolman van een gelukkige jeugd.
Brummen, 2016
Verhalen met een glimlach over opgroeien in Brummen, op -de niet meer bestaande- boerderij Het Turfveen op het landgoed het Leusveld.

Ribbink
Gorssel, 2016
Eenmaal per jaar brengt de genealogische werkgroep van de Historische Vereniging De Elf Marken een uitgebreide genealogie uit van een plaatselijke familie. Dit jaar was de familie Ribbink de gelukkige. Al sinds 1494 komt de naam van erve Ribbink in Harfsen in de bronnen voor. En hoewel de oorspronkelijke boerderij in 1945 tijdens gevechten tussen de bezetter en de Canadezen is afgebrand, heeft de boerderij vele generaties van de naam Ribbink voorzien. De werkgroep heeft ook dit jaar weer haar best gedaan de genealogische data zo compleet mogelijk op te nemen. Daarnaast zijn ook veel afbeeldingen van personen, erven en historische bronnen in het boek opgenomen.

André Kaper, Lian van der Zon en Jette Jansen (red.)
Gelderse verhalen van boeren, burgers en buitenlui. 70 jaar plattelandsgeschiedenis
2016
Vierentwintig persoonlijke verhalen van plattelandsbewoners zijn gebundeld in deze uitgave. Het platteland gaat met de tijd mee, haar functie veranderd. Maar daarmee dreigen ook tradties, boerenwijsheden en gebruiken te verdwijnen. Door de mensen zelf te laten vertellen over het plattelandsleven, kunnen we voorkomen dat deze aspecten van het plattelandsleven in de vergetelheid raken. Het boek kwam tot stand met hulp van vrijwilligers van Oral History Werkgroep Gelderland, die de interviews met de bewoners afnamen.

Derk Hissink
Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog 1940-1945, de wederopbouw en de vooruitgang
Laren, 2016
Derk Hissink werd op 25 september 1934 geboren in Groot-Dochteren (Laren). Als kind maakte hij de oorlog mee, maar zag ook de wederopbouw en heeft veel details uit zijn leven onthouden. In zijn memoires worden deze details in de context van zijn leven geplaatst. Wat deed men bijvoorbeeld om de handen warm te houden in ijskoude winters? Welke liedjes werden gezongen op oudejaarsavond? En hoe verliep de introductie van de machines bij het hooien? Dit en nog veel meer beschrijft Derk in zijn levensverhaal, zodat een goed beeld wordt geschetst van het leven in Laren in de tweede helft van de twintigste eeuw.

Bert Koene
Oranjeman Suideras (1743-1811). Een leven zonder toegeeflijkheid
Hilversum, 2016
August Robbert van Heeckeren tot Suideras was een spraakmakende persoonlijkheid. Als fervent verdediger van het Oranjebewind had hij de reputatie onverzoenlijk te zijn en privé ging hij gebukt onder vele schulden. Hij hield, ook nadat zijn poging een nationale opstand te ontketenen was mislukt, hoop dat het stadhouderlijk stelsel kon worden hersteld.

Sander Grootendorst
Zwemles voor de merel. Gedichten
Dieren, 2015
In deze bundel de dichter op zoek naar zijn comfortzone; om er vervolgens uit te kunnen komen.

John Post en Derk-Jan Rouwenhorst
Gert & Tess. Echte Zutphenezen! Jaaroverzicht 2015
Zutphen, 2016
Iedere week verschijnen de avonturen van Gert & Tess in het weekblad Contact. Voor de tweede maal verschijnt er een bundeling van hun belevenissen in een jaaroverzicht, met hierin een altijd kritische blik op de gebeurtenissen in Zutphen.

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Werkgebied

kaartje