Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Actueel

05.jpg

Onze Collectie Voorouders bestaat uit indexen op uiteenlopende bronnen. Zo vind je hierin de personen die zijn opgenomen in onder meer historische bevolkingsregisters, belastingregisters en burgerboeken.  Het maken van een index op naam is mensenwerk; vrijwilligers voeren alle gegevens handmatig in. Zij hebben al enorm veel werk verzet: ruim 925.000 namen van personen zijn al ingevoerd en vrijwel iedere dag worden daar nog namen aan toegevoegd. Zo wordt er momenteel gewerkt aan:

Notariele archieven
Weeskamerprotocollen
Zitplaatsregisters Zutphense kerken

Een actueel overzicht van de reeds geïndexeerde bronnen vind je in de actuele inhoudsopgave.

Het Regionaal Archief Zutphen voert verschillende langlopende projecten uit. Soms gaat het om zeer specifieke activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld digitalisering, restauratie en indexeren. Maar meestal komen deze - en andere- disciplines samen. Mooie voorbeelden daarvan zijn het project Oud Archief Zutphen en het Charterproject. Veel van de werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van vrijwilligers.

Links ziet u een overzicht van de lopende projecten.

Er zijn ook al veel projecten afgerond. Hieronder vindt u een overzicht van recent afgeronde projecten.

Indexeren bevolkingsregisters Laren
Vele Handen: Patientenregisters Oude en Nieuwe Gasthuis

Het Oud Archief Zutphen (1206-1815) bevat zeer uiteenlopende bronnen die informatie geven over ruim zes eeuwen geschiedenis van Zutphen. Brieven, rekeningen, publicaties, belastinggegevens... De lijst is eindeloos. Onderzoek in dit archief levert nog steeds nieuwe informatie op over de geschiedenis van de stad. Om het onderzoek in dit archief eenvoudiger te maken, wordt er hard gewerkt door vrijwilligers en medewerkers. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van alles wat er rondom het Oud Archief Zutphen gebeurt!

Restauratie

De restaurator van het archief stelt een zogenaamde schade-inventarisatie op van het Oud Archief Zutphen. Dit houdt in, dat per archiefstuk wordt genoteerd hoe ernstig de schade is. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het raadplegen van het stuk op de studiezaal. Naar aanleiding van de inventarisatie, wordt bekeken welke stukken als eerste moeten worden gerestaureerd.

Digitalisering

Het digitaliseren van het Oud Archief Zutphen is een doorlopend project. Stukken worden gedigitaliseerd zodat ze beter toegankelijk zijn voor onderzoekers. Soms is het originele stuk zo kwetsbaar, dat fysieke raadpleging op de studiezaal onmogelijk is geworden. Dan kan digitalisering een uitkomst zijn. Voordat een stuk wordt gedigitaliseerd, beoordeelt de restaurator of het verantwoord is. indien nodig, worden de stukken eerst schoongemaakt, gevlakt, of zelfs volledig gerestaureerd.

Voor een actueel overzicht van de gedigitaliseerde stukken gaat u naar de inventaris van het OAZ in de Collectie archieven en zet u het vinkje bij "toon alleen resultaten met scans".

Transcriberen

Verschillende vrijwilligers van het archief zijn bezig met het maken van transcripties van de stukken uit het archief. Zij zetten het oude, lastig te lezen handschrift om in hedendaagse letters. De transcripties worden vervolgens toegevoegd aan het inventarisnummer in het archievenoverzicht. Wat wordt er zoal getranscribeerd?

- memorie- en resolutieboeken
- documenten uit de Spaanse tijd
- ingekomen en uitgegane stukken
- bronnen over militairen
- enzovoorts...

Een actueel overzicht van de transcripties vindt u in het informatieblad Transcripties, regestenlijsten en nadere toegangen.

In het Oud Rechterlijk Archief Zutphen bevindt zich een medisch receptenboek dat al jaren bekend staat als het "heksenboek". Dit manuscript is in 1613 geschreven in Keulen door Christina Poppincks. Aan de transcriptie, de hertaling en het historisch onderzoek wordt door een team van deskundigen gewerkt. Inmiddels is bekend dat Christina een zeer zelfstandige vrouw was, die door velen vanwege haar medische kennis werd gewaardeerd. De transcriptie is inmiddels afgerond en wordt momenteel gecontroleerd. Er zijn in ieder geval twee handscriften in het manuscript; het is dus niet alléén door Christina geschreven! Bent u benieuwd naar het boek? Het is gescand en online door te bladeren in het archievenoverzicht.

In de National Portrait Gallery in Londen wordt een afbeelding van Christina bewaard. De Antwerpse graveur Simon de Passe maakte het portret in 1615. Hij vermeldde daarbij Christina's lijfspreuk: Honneur passe richesse (de eer overstijgt de rijkdom) en in het Latijn een dankbetuiging aan deze bijzondere vrouw.Christina Popping (Kristina Poppinck), by Simon de Passe, 1615 - NPG D28127 - © National Portrait Gallery, London

Hieronder vindt u downloadbare PDF's van de presentaties gehouden op de kennisdag 16 februari 2016 in Zutphen.

Mocht u belangstelling hebben voor de placemats van de ochtend- en/of middagsessie, dan kunt u deze via het contactformulier opvragen.

1. Welkom en introductie

2. Wat hebben we gedaan?

3. Workshop architectuuroverzicht

4. Bewaar- en beheerstrategie

5. Kostenoverzicht

6. Kaders beschikbaarstelling

7. Continuïteitsplan

8. Presentatie werkgroep 1: TLMO

9. Bevindingen naar aanleiding van het testen

 

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Telefonisch bereikbaar:
dinsdag t/m donderdag tijdens openingstijden, vrijdag van 10.00 - 13.00 uur.

Werkgebied

kaartje