Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Actueel

13.jpg

In januari 2016 is het startsein gegeven voor het vervolgproject ‘E-depot voor de Achterhoek, Fase 2’. Uit alle aanbevelingen gedaan tijdens Fase 1 bleek dat er nog een aantal voorwaarden verder uitgezocht moest worden. Is de archiefdienst als organisatie klaar voor het beheer van een e-depot? Welke wetgeving is van toepassing op het beschikbaar stellen van de informatie aan het publiek? Wat verwachten we precies van een technische aanbesteding? Tijdens project Fase 2 zijn dit de onderwerpen geweest die zijn uitgezocht.

Maar er is ook aandacht geschonken aan de overdracht van kennis uit project Fase 1. De gemeenten en gemeenschappelijke regelingen die niet als projectpartner hebben deelgenomen kregen in dit kader een serie trainingen aangeboden.

Dit heeft wederom een aantal verslagen en kennisproducten opgeleverd. Hieronder kunt u de verschillende kennisproducten in PDF downloaden.

1. Nulmeting beheerorgansatie
2. Verslag trainingen
3. Beschikbaar stellen
4. Advies programma van eisen

Deze kennisproducten zijn in november 2016 opgeleverd. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens een kennisdag. Hier konden de betrokken professionals workshops en presentaties bijwonen waarin deze kennisproducten werden toegelicht. Hieronder vindt u downloadbare PDF's van de presentaties.

1. Advies programma van eisen
2. Beschikbaar stellen
3. Toetsen beheerorganisatie
4. Presentatie Ben Veurman
5. Presentatie Maaike Bergmans

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door cofinanciering vanuit Archief2020.

 

Het Regionaal Archief Zutphen is momenteel bezig met het inrichten van een digitaal archiefdepot. Het huidige depot is helemaal ingericht om met name papieren archieven goed te kunnen bewaren en beheren. Maar steeds vaker wordt er ook digitaal archief gevormd. Dit digitale archief zal net als het papieren archief goed beheerd moeten worden en beschikbaar worden gesteld.

Tijdens het project is veel geleerd over het opnemen van digitale informatie in het e-depot en hoe deze beschikbaar kan worden gesteld. Maar ook allerlei andere aspecten die hierbij komen kijken zijn samen uitgediept. Zoals: hoeveel kost een e-depot eigenlijk? Sluiten de digitale administraties van de gemeente goed aan op het e-depot? Hoe zorgen we ervoor dat het e-depot blijft voortbestaan? Deze en andere vragen zijn beantwoord door middel van het oefenen in een demonstratieomgeving van een e-depot en het opstellen van kennisproducten. Hieronder kunt u de verschillende kennisproducten in PDF downloaden.

1. Algemene inleiding
2. Conclusies en aanbevelingen
3. Toepassingsprofiel metadata
4. Toetsingskader
5. Continuiteitsplan
6. Architectuuroverzicht
7. Bewaar- en beheersstrategie
8. Kostenoverzicht
9. Kaders beschikbaarstelling

Deze kennisproducten zijn in december 2015 opgeleverd. Tijdens de kennisdag konden de betrokken professionals workshops en presentaties bijwonen waarin deze kennisproducten werden toegelicht. Maar daarmee zijn we er nog niet. Vandaar dat in januari 2016 het startsein is gegeven voor het vervolgproject ‘E-depot voor de Achterhoek, Fase 2’. Ook hierin werken we weer samen met dezelfde partijen. Eind 2016 hopen we genoeg kennis opgedaan te hebben voor de technische aanbesteding zodat we in 2017 een werkend e-depot kunnen gaan gebruiken.

Hieronder vindt u downloadbare PDF's van de presentaties gehouden op de kennisdag 16 februari 2016 in Zutphen.

Mocht u belangstelling hebben voor de placemats van de ochtend- en/of middagsessie, dan kunt u deze via het contactformulier opvragen.

1. Welkom en introductie
2. Wat hebben we gedaan?
3. Workshop architectuuroverzicht
4. Bewaar- en beheerstrategie
5. Kostenoverzicht
6. Kaders beschikbaarstelling
7. Continuïteitsplan
8. Presentatie werkgroep 1: TLMO
9. Bevindingen naar aanleiding van het testen

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door cofinanciering vanuit Archief2020.

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Telefonisch bereikbaar:
dinsdag t/m donderdag tijdens openingstijden, vrijdag van 10.00 - 13.00 uur.

Werkgebied

kaartje