Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Nieuws

04.jpg

Als garnizoensstad had Zutphen door de eeuwen heen altijd te maken met ingekwartierde militairen. Deze inkwartiering had voordelen, maar zeker ook nadelen. Met name de nadelen komen naar voren in de bronnen van het Oud Archief Zutphen. In veel bronnen staan namen van schadelijdende burgers in Zutphen die een –soms een zeer een gedetailleerde- schadeclaim indienden bij het stadsbestuur. Zij ervoeren overlast van de in Zutphen gelegerde of zelfs in hun huis verblijvende soldaten. Daarnaast zijn er verschillende lijsten met onder andere soldij, serviesgeld of namen van ingekwartierde militairen. Al deze bronnen, die een periode bestrijken van 1488-1841, zijn nu gedigitaliseerd en en enkele daarvan ook getranscribeerd. Ze geven een mooi beeld van de impact van oorlog en de aanwezigheid van troepen.

De scans zijn te vinden in het archievenoverzicht, in het Oud Archief Zutphen bij de volgende inventarisnummers:

 864 2026
2029 t/m 2034  2041
2046 t/m 2055 2059
 2062 2062a

Van de inventarisnummers 846, 2050 en 2054 zijn reeds transcripties beschikbaar.

U leest meer over de garnizoenen en het effect van hun inkwartiering in de stad, in de publicatie ‘Zegen of Kopzorg. Zutphen drie eeuwen Garnizoensstad’, een uitgave van de Historische Vereniging Zutphen.

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Telefonisch bereikbaar:
dinsdag t/m donderdag tijdens openingstijden, vrijdag van 10.00 - 13.00 uur.

Werkgebied

kaartje