Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Nieuws

15.jpg

Aan de collectie voorouders op de website worden nog iedere week namen toegevoegd. Het is natuurlijk ook een hele klus om álle namen die voorkomen in bronnen als de notariële akten, weeskamerprotocollen en belastingregisters in te voeren! Toch ronden onze vrijwilligers regelmatig een mooi project af.

Zo is onlangs een bijzondere Zutphense bron toegevoegd. Dit zijn de zogenaamde lijsten met “quotisatiegelden van gewin en gewerf” over het jaar 1678. Dit is één van de oudste vormen van inkomensbelasting en geeft een mooi beeld van de Zutphense beroepsbevolking in die tijd.

Er werd een ambtenaar aangesteld om een ronde door de stad te maken. Straat na straat sloeg hij inwoners aan voor een belasting op inkomen uit zelfstandige arbeid over het jaar 1678. Was je leerling of in loondienst, dan hoefde je niet te betalen. In totaal komen er bijna 1300 namen in de lijsten voor, waarbij sommige personen tweemaal worden vermeld. Dat komt omdat de bundelen lijsten zowel concepten als definitieve exemplaren bevat. Eerst werd een conceptlijst opgemaakt met een schatting. Deze werden vervolgens nauwkeurig bezien. Bedragen werden bijgesteld of zelfs geschrapt en sommige personen werden als pauper van de lijst gehaald terwijl anderen juist als vermogende werden toegevoegd. Daarna pas werd de definitieve lijst vastgesteld.

De naamindex op de quotisatiegelden is toegevoegd aan de bron ‘belastingregisters’ in de vooroudercollectie.
De lijsten maken onderdeel uit van het Oud Archief Zutphen, inventarisnummer 1438.

Vraagt u zich af wat zit er al in de collectie voorouders zit? Bekijk het actuele overzicht.

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Werkgebied

kaartje