Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Nieuws

bouwvergunningen.jpg

De werkgroep die de brieven van de stad Zutphen aan het eind van de 16e eeuw transcribeert, is aangekomen in het jaar 1580. Zutphen behoort in deze jaren tot het Staatse kamp. In dit jaar was het aantal brieven mager. Of zijn er veel brieven verloren gegaan? Er zijn geen bronnen die daar op wijzen.


De brieven die wél bewaard zijn en nu dus in leesbare letters beschreven, zijn vooral van of gericht aan de bestuurders van Gelre. Het voornaamste onderwerp is nog steeds de verdediging van de stad en ommeland en vooral het gebrek aan financiering daarvoor. Inkwartiering en betaling van de soldaten speelt de jonge republiek parten. Gelukkig wordt er wel voor proviand voor het Zutphense garnizoen gezorgd. Ongetwijfeld wilden de bestuurders in Den Haag een opstand onder de soldaten voorkomen: dit zou funest zijn voor de strijd tegen de Spanjaarden!

Al sinds 2001 werken Sjoerd Galema, Ria Gresnigt en Melia Kooij- van der Leur intensief aan het ontsluiten van Zutphense bronnen uit de laatste kwart van de zestiende eeuw. Eerder publiceerden zij al over de stadsrekeningen van Zutphen uit deze periode.

  • De brieven zijn gedigitaliseerd. De scans en de transcripties vindt u bij elkaar in het archievenoverzicht op de website:
    0001 Oud Archief Zutphen, inventarisnummer 311 (1580).
  • Zie ook het informatieblad Transcripties, regestenlijsten en nadere toegangen voor een snelle toegang op de transcripties.

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Werkgebied

kaartje