Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Nieuws

04.jpg

In de online beeldcollectie zijn nu ook bijna 900 foto's van Monumentenzorg Zutphen opgenomen. Het betreft foto's die genomen zijn ten behoeve van de aanvulling van de monumentenlijst in 1982 en foto's van reclame-uitingen van 1997 tot en met 2005.

Inventarisatie
In 1982 werd gestart met een inventarisatie van bijzondere gebouwen in Zutphen, die mogelijk voor een monumentenstatus in aanmerking zouden komen. Bij deze inventarisatie, die tot in 1983 duurde, zijn ruim 200 foto's gemaakt van verschillende panden in Zutphen, waaronder gebouwen in de Bakkerstraat, Beekstraat en Halterstraat.

Herinrichting 't Rondje
In 1997 besloot de gemeente de bestrating van ’t Rondje te vernieuwen. Met de eigenaren van panden in de binnenstad werd afgesproken dat ook zij een inspanning zouden leveren: de pandeigenaar zou van begane grond tot dakgoot (verticaal) opknappen en de gemeente van gevel tot gevel (horizontaal). Om de wildgroei aan reclame-uitingen tegen te gaan, werden op dat gebied ook nieuwe regels opgesteld: zo waren bijvoorbeeld lichtbakken en reclame op de verdieping(en) niet meer toegestaan. Tegelijk met de nieuwe bestrating gold ook een nieuw uitstalbeleid: alleen op de natuursteenstroken mocht uitstalling staan en niet meer tot aan het midden van de straat. Al na een half jaar was ongeveer 50 procent van de lichtbakken verwijderd; op de foto's die tijdens het project zijn genomen, zijn de veranderingen goed te zien. Hieronder zien we bijvoorbeeld de Zaadmarkt 74, links in 1997 en rechts in 2000.

Zaadmarkt74

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Werkgebied

kaartje