Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Nieuws

19.jpg

Na de recent afgeronde verbouwing van de protestantse kerk in Gorssel trof de koster in een bergruimte een vergeten archiefkluis aan. Na enig zoekwerk werd ook de bijbehorende sleutel gevonden en tot ieders verrassing kwamen er oude archiefstukken tevoorschijn! De vondst betreft onder andere een notulenboek van de kerkenraad van 1817-1831 en een lidmatenboek van 1772-1859. Het oudste en misschien wel meest interessante boek is het armenboek dat de periode 1669-1699 bestrijkt.

Inbewaargeving
Voor het kerkarchief maar zeker ook voor de onderzoekers in de Gorsselse archieven is dit boek van grote waarde, omdat er zeer weinig archiefmateriaal van voor 1750 bewaard is gebleven. In goede samenwerking met kerkelijk archivaris Laurens Jansen werden archiefstukken in bewaring gegeven bij het Regionaal Archief Zutphen.
Nadat de stukken eerst werden beoordeeld op schade en mogelijke insecten of schimmels, werden ze toegevoegd aan de andere archivalia van de Hervormde Gemeente Gorssel-Epse. Dat archief was in een eerder stadium al aan het RAZ toevertrouwd. Het is nu zaak om de "nieuwe" vondsten te beschrijven zodat er één totale inventaris voor het archief komt.

Nog eenmaal naar Gorssel
Op zaterdag 29 april zal het armenboekje nog een keertje terugkeren naar Gorssel; tijdens de Genealogische Contactdag zal het te zien zijn bij de stand van het Regionaal Archief Zutphen. In het juninummer van ons tijdschrift Oer, is meer over deze bijzondere vondst te lezen.

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Werkgebied

kaartje