Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Nieuws

15.jpg

De bijzondere collectie van architect Anne Sobel (1902-1978) is onlangs toegankelijk gemaakt. Onder archiefnummer 0412 in het archievenoverzicht bevinden zich originele calques voor ontwerpen van een honderdtal woonhuizen, landhuizen en bungalows. Daarnaast zijn er ook calques voor dubbele woningen en flatwoningen, vaak in opdracht van woningbouwverenigingen, en diverse verbouwingen en ontwerpen van industriële gebouwen.

Van timmerman tot architect
De in Friesland geboren Anne Sobel woonde sinds 1914 in Eefde, waar zijn vader schoolhoofd was van de lagere school op het Mettray. Nadat Anne de opleiding tot timmerman aan de ambachtsschool te Zutphen had afgerond, ging hij in de leer bij een architectenbureau te Epe. In 1927 vestigde hij zich met zijn vrouw in Eefde als zelfstandig architect. Vanaf 1937 hield hij kantoor in Zutphen; eerst aan de Zaadmarkt, tijdens de wederopbouw-periode aan de IJsselkade en vanaf circa 1970 aan de Berkelkade. Naast zijn drukke werkzaamheden als architect, vervulde Sobel meerdere (bestuurs-)functies in sociale of maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld de BNA, de Rotary afdeling Zutphen en de Oranjevereniging. Hij was vele jaren raadslid en later wethouder voor de VVD in Gorssel. Voor zijn vele verdiensten in zowel zijn vakgebied als zijn sociale en maatschappelijke activiteiten, werd hij in 1968 door H.M. de Koningin benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De inventaris van het archief is opgenomen in het archievenoverzicht:
0142 Archief van Architectenbureau A. Sobel (1925-1977).

 herbouwSobel sobel
Architectenbureau Sobel ontwierp de herbouw van de Hervormde Kerk op het terrein van het Mettray in 1954.

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Telefonisch bereikbaar:
dinsdag t/m donderdag tijdens openingstijden, vrijdag van 10.00 - 13.00 uur.

Werkgebied

kaartje