Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Nieuws

voorouders.jpg

Helaas is het RAZ genoodzaakt de gezinskaarten (1921-1940) van alle gemeenten in ons werkgebied offline te halen. De kaarten bevatten gegevens over godsdienstige gezindte. Dit zijn bijzondere persoonsgegevens, waarvoor extra strenge privacyregels gelden.

Advies VNG
Archiefinstellingen, waaronder het RAZ, stelden gezinskaarten tot dusver gewoon ter beschikking. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft echter vastgesteld dat kaarten bijzondere persoonsgegevens kunnen bevatten van nog levende personen en dat deze gegevens niet verstrekt mogen worden. BRAIN en KVAN, de beide overkoepelende organisaties op het gebied van archieven, hebben op 7 februari 2018 op advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de gemeentelijke archiefdiensten opgeroepen om de gezinskaarten niet langer online aan te bieden. Ook andere bronnen met vergelijkbare gegevens uit de periode 1921-1940 (bijvoorbeeld dienstbodenregisters) zullen om deze reden niet langer getoond worden op de website.

Het is voor ons niet of nauwelijks mogelijk om uit te zoeken welke bronnen uit die periode gegevens bevatten van nog levende personen. Daarom nemen wij deze maatregel.
De betreffende bronnen uit ons werkgebied zijn ook niet beschikbaar in de studiezaal van het RAZ. Een kopie kan pas worden afgegeven als alle op de kaart of bladzijde genoteerde personen zijn overleden. Mogelijk wordt de openbaarheidstermijn nog aangepast door aanpassing in de wetgeving. Uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte.

 

 

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Telefonisch bereikbaar:
dinsdag t/m donderdag tijdens openingstijden, vrijdag van 10.00 - 13.00 uur.

Werkgebied

kaartje