Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Nieuwsarchief

15.jpg

De inventarissen van de Hervormde Gemeente Eefde en en de Gereformeerde Kerk Eefde-Gorssel zijn aan de website toegevoegd. Drie jaar geleden nam de Protestantse Gemeente Eefde contact op met de wens om deze archieven in bewaring te geven van het RAZ. Het RAZ heeft adviezen gegeven, waarna een speciale werkgroep van de Protestantse Gemeente Eefde aan de slag ging met inventariseren. Deze (vrijwillige) klus, hebben zij in de loop van 2014 afgerond. Het RAZ heeft het archief vervolgens omgepakt en de inventaris ingevoerd in de database.

De archieven omvatten de periode van 1917 tot en met 2006, en zijn daarmee relatief jong. Inhoudelijk bieden de archieven een goed beeld van de ontwikkeling van de gereformeerde en hervormde kerkgemeenten in Eefde en Gorssel. Zo zijn de notulen bewaard gebleven en is de ontwikkeling van de kerkgebouwen te volgen. Omdat het relatief jonge archieven betreft , zijn er afspraken gemaakt over de openbaarheid van de verschillende archiefstukken.

De archieven zijn op de website terug te vinden onder archiefnummers 5073 (Hervormde Gemeente Eefde) en 5074 (Gereformeerde Kerk Eefde-Gorssel). De stukken kunnen worden ingezien op de studiezaal van het RAZ.

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Werkgebied

kaartje