Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Nieuws

bibliotheek.jpg

Aan de collectie voorouders op de website worden nog iedere week namen toegevoegd. Het is natuurlijk ook een hele klus om álle namen die voorkomen in bronnen als de notariële akten, weeskamerprotocollen en belastingregisters in te voeren! Toch ronden onze vrijwilligers regelmatig een mooi project af.

Zo is onlangs een bijzondere Zutphense bron toegevoegd. Dit zijn de zogenaamde lijsten met “quotisatiegelden van gewin en gewerf” over het jaar 1678. Dit is één van de oudste vormen van inkomensbelasting en geeft een mooi beeld van de Zutphense beroepsbevolking in die tijd.

Als garnizoensstad had Zutphen door de eeuwen heen altijd te maken met ingekwartierde militairen. Deze inkwartiering had voordelen, maar zeker ook nadelen. Met name de nadelen komen naar voren in de bronnen van het Oud Archief Zutphen. In veel bronnen staan namen van schadelijdende burgers in Zutphen die een –soms een zeer een gedetailleerde- schadeclaim indienden bij het stadsbestuur. Zij ervoeren overlast van de in Zutphen gelegerde of zelfs in hun huis verblijvende soldaten. Daarnaast zijn er verschillende lijsten met onder andere soldij, serviesgeld of namen van ingekwartierde militairen. Al deze bronnen, die een periode bestrijken van 1488-1841, zijn nu gedigitaliseerd en en enkele daarvan ook getranscribeerd. Ze geven een mooi beeld van de impact van oorlog en de aanwezigheid van troepen.

Linkrot (weblinks die na een adresverandering van een digitaal object niet meer werken) vormt een groeiende ergernis voor internetgebruikers in het algemeen, en voor archiefbezoekers en wetenschappers in het bijzonder. De dode links bedreigen de vindbaarheid van online erfgoed en wetenschappelijke informatie. Vanaf midden oktober blijven de digitale collecties van het Regionaal Archief Zutphen ook vindbaar als de weblinks op de website veranderen. Persistent identifiers zijn het wapen in deze strijd tegen linkrot.

Vrijwilligers van het Regionaal Archief Zutphen hebben de Zutphense brieven van de jaren 1460-1461 getranscribeerd. Deze brieven maken onderdeel uit van het Oud Archief Zutphen. In deze brieven vinden we onder andere de aanstellingsbrief van de Zutphense Alphart Schimmelpenninck tot overste rentmeester van het land van Gelre. Hij werd aangesteld door hertog Arnold van Egmond, die in die periode een (politiek) conflict had met zijn zoon Adolf. Dit conflict had grote gevolgen voor Gelre.

Zo divers als deze editie, is Oer nog nooit geweest! Dwars door de tijd én door de
Achterhoek. Thema's als kunst, verzet, politiek en religie passeren allemaal de revue.
Een greep uit de inhoudsopgave:
- De Gasthuiskapel in Doetinchem, maquettemaker Herbert Tomesen reconstrueert een kerk
- Derk Jan van Elten (1750-1808), de stadstekenmeester van Doesburg en zijn hondjes
- De Kleefse enclaves en waarom zij Emile Smit blijven boeien
- Het hoe en wat van de zitplaatsen in de Sint Walburgiskerk te Zutphen

Dit en nog veel meer in Oer!

Oer is voor € 5,95 te verkrijgen bij het RAZ, ECAL en de betere boekhandels.
Of heeft u liever een abonnement?

De afgelopen tijd zijn diverse interessante archiefbronnen gedigitaliseerd en daarmee doorbladerbaar op onze website. Heel verschillend van aard, maar met één gemeenschappelijk element: alle bronnen bevatten namen van mensen. Mensen, die vóór 1827 in of rond de stad Zutphen woonden, werkten, belasting betaalden of stierven. Dus vóór de instelling van de burgerlijke stand en daardoor een mooie aanvulling voor onderzoek naar personen uit de 18e eeuw en daarvoor!

Van overdrukken tot prachtige platenboeken: de bibliotheekcollectie van de Familievereniging Van Hasselt omvat maar liefst 600 titels. Deze titels zijn nu opgenomen in de Collectie Bibliotheek op de website, waardoor de publicaties van en over de leden van de familie eenvoudig terug te vinden zijn. De collectie is zeer divers; zo is er naast memoires, genealogische en historische publicaties, ook een prachtig platenboek van Sumatra opgenomen, dat in 1886 door Arend Ludolf van Hasselt (1848-1909) werd samengesteld.

De brieven die in 1578 bij Zutphen zijn binnengekomen en door Zutphen zijn verzonden, zijn dankzij de inspanningen van drie vrijwilligers volledig getranscribeerd. In 1577 -ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog- had Zutphen officieel de zijde van de Staatse partij gekozen en daarmee verplichtte zij zich tot onder andere het leveren van soldaten én geld ten behoeve van de strijd tegen de Spaanse troepen. Veel van de brieven uit 1578 zijn daar een direct gevolg van. Bovendien bleek de nieuwe stadhouder van Gelre en Zutphen niet veel op te hebben met de privileges van de steden en wordt Zutphen gedwongen meer dan eens haar beklag te doen over zijn onrechtmatig handelen.

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Telefonisch bereikbaar:
dinsdag t/m donderdag tijdens openingstijden, vrijdag van 10.00 - 13.00 uur.

Werkgebied

kaartje