Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Nieuws

01.jpg

Linkrot (weblinks die na een adresverandering van een digitaal object niet meer werken) vormt een groeiende ergernis voor internetgebruikers in het algemeen, en voor archiefbezoekers en wetenschappers in het bijzonder. De dode links bedreigen de vindbaarheid van online erfgoed en wetenschappelijke informatie. Vanaf midden oktober blijven de digitale collecties van het Regionaal Archief Zutphen ook vindbaar als de weblinks op de website veranderen. Persistent identifiers zijn het wapen in deze strijd tegen linkrot.

Vrijwilligers van het Regionaal Archief Zutphen hebben de Zutphense brieven van de jaren 1460-1461 getranscribeerd. Deze brieven maken onderdeel uit van het Oud Archief Zutphen. In deze brieven vinden we onder andere de aanstellingsbrief van de Zutphense Alphart Schimmelpenninck tot overste rentmeester van het land van Gelre. Hij werd aangesteld door hertog Arnold van Egmond, die in die periode een (politiek) conflict had met zijn zoon Adolf. Dit conflict had grote gevolgen voor Gelre.

Zo divers als deze editie, is Oer nog nooit geweest! Dwars door de tijd én door de
Achterhoek. Thema's als kunst, verzet, politiek en religie passeren allemaal de revue.
Een greep uit de inhoudsopgave:
- De Gasthuiskapel in Doetinchem, maquettemaker Herbert Tomesen reconstrueert een kerk
- Derk Jan van Elten (1750-1808), de stadstekenmeester van Doesburg en zijn hondjes
- De Kleefse enclaves en waarom zij Emile Smit blijven boeien
- Het hoe en wat van de zitplaatsen in de Sint Walburgiskerk te Zutphen

Dit en nog veel meer in Oer!

Oer is voor € 5,95 te verkrijgen bij het RAZ, ECAL en de betere boekhandels.
Of heeft u liever een abonnement?

De afgelopen tijd zijn diverse interessante archiefbronnen gedigitaliseerd en daarmee doorbladerbaar op onze website. Heel verschillend van aard, maar met één gemeenschappelijk element: alle bronnen bevatten namen van mensen. Mensen, die vóór 1827 in of rond de stad Zutphen woonden, werkten, belasting betaalden of stierven. Dus vóór de instelling van de burgerlijke stand en daardoor een mooie aanvulling voor onderzoek naar personen uit de 18e eeuw en daarvoor!

Van overdrukken tot prachtige platenboeken: de bibliotheekcollectie van de Familievereniging Van Hasselt omvat maar liefst 600 titels. Deze titels zijn nu opgenomen in de Collectie Bibliotheek op de website, waardoor de publicaties van en over de leden van de familie eenvoudig terug te vinden zijn. De collectie is zeer divers; zo is er naast memoires, genealogische en historische publicaties, ook een prachtig platenboek van Sumatra opgenomen, dat in 1886 door Arend Ludolf van Hasselt (1848-1909) werd samengesteld.

De brieven die in 1578 bij Zutphen zijn binnengekomen en door Zutphen zijn verzonden, zijn dankzij de inspanningen van drie vrijwilligers volledig getranscribeerd. In 1577 -ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog- had Zutphen officieel de zijde van de Staatse partij gekozen en daarmee verplichtte zij zich tot onder andere het leveren van soldaten én geld ten behoeve van de strijd tegen de Spaanse troepen. Veel van de brieven uit 1578 zijn daar een direct gevolg van. Bovendien bleek de nieuwe stadhouder van Gelre en Zutphen niet veel op te hebben met de privileges van de steden en wordt Zutphen gedwongen meer dan eens haar beklag te doen over zijn onrechtmatig handelen.

De landelijke Open Monumentendagen staan landelijk in het teken van "Iconen en Symbolen". Op 11 september zet het Regionaal Archief Zutphen daarom haar deuren open voor het publiek. In dit monumentale gebouw aan de Spiegelstraat 13 ligt namelijk een schat aan iconen en symbolen verborgen. In een kleine tentoonstelling kunt u kennis maken met logo's en symbolen van bedrijven die van grote betekenis zijn geweest voor de regio. Bent u meer geïnteresseerd in middeleeuwse symboliek? Volgt u dan de kleine workshop. Ook leuk om samen met uw (klein)kind te doen: ontwerp samen symbolen voor uw (familie)naam!

"Van Merkteken tot Bedrijfslogo": zondag 11 september van 12.00- 16.00 uur.


Wilt u dat weekend meerdere Zutphense gebouwen bezoeken? Kijkt u dan op de website van de Open Monumentendagen in Zutphen voor het hele programma.

Bijna 30.000 scans van de protocollen van kentenissen en vestenissen van Zutphen zijn aan het archievenoverzicht toegevoegd. Kentenissen zijn geregistreerde kennisgevingen van bijvoorbeeld testamenten, donaties, verkopen, borgstellingen en huwelijkse voorwaarden. Vestenissen zijn soortgelijke registraties maar dan vooral gericht op overdracht en verkoop van onroerend goed. Het betreft dus vooral akten die we tegenwoordig bij de notaris laten passeren. De protocollen behoren tot het Oud-rechterlijk archief van Zutphen.

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Telefonisch bereikbaar:
dinsdag t/m donderdag tijdens openingstijden, vrijdag van 10.00 - 13.00 uur.

Werkgebied

kaartje