Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Nieuws

voorouders.jpg

Van overdrukken tot prachtige platenboeken: de bibliotheekcollectie van de Familievereniging Van Hasselt omvat maar liefst 600 titels. Deze titels zijn nu opgenomen in de Collectie Bibliotheek op de website, waardoor de publicaties van en over de leden van de familie eenvoudig terug te vinden zijn. De collectie is zeer divers; zo is er naast memoires, genealogische en historische publicaties, ook een prachtig platenboek van Sumatra opgenomen, dat in 1886 door Arend Ludolf van Hasselt (1848-1909) werd samengesteld.

De brieven die in 1578 bij Zutphen zijn binnengekomen en door Zutphen zijn verzonden, zijn dankzij de inspanningen van drie vrijwilligers volledig getranscribeerd. In 1577 -ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog- had Zutphen officieel de zijde van de Staatse partij gekozen en daarmee verplichtte zij zich tot onder andere het leveren van soldaten én geld ten behoeve van de strijd tegen de Spaanse troepen. Veel van de brieven uit 1578 zijn daar een direct gevolg van. Bovendien bleek de nieuwe stadhouder van Gelre en Zutphen niet veel op te hebben met de privileges van de steden en wordt Zutphen gedwongen meer dan eens haar beklag te doen over zijn onrechtmatig handelen.

De landelijke Open Monumentendagen staan landelijk in het teken van "Iconen en Symbolen". Op 11 september zet het Regionaal Archief Zutphen daarom haar deuren open voor het publiek. In dit monumentale gebouw aan de Spiegelstraat 13 ligt namelijk een schat aan iconen en symbolen verborgen. In een kleine tentoonstelling kunt u kennis maken met logo's en symbolen van bedrijven die van grote betekenis zijn geweest voor de regio. Bent u meer geïnteresseerd in middeleeuwse symboliek? Volgt u dan de kleine workshop. Ook leuk om samen met uw (klein)kind te doen: ontwerp samen symbolen voor uw (familie)naam!

"Van Merkteken tot Bedrijfslogo": zondag 11 september van 12.00- 16.00 uur.


Wilt u dat weekend meerdere Zutphense gebouwen bezoeken? Kijkt u dan op de website van de Open Monumentendagen in Zutphen voor het hele programma.

Bijna 30.000 scans van de protocollen van kentenissen en vestenissen van Zutphen zijn aan het archievenoverzicht toegevoegd. Kentenissen zijn geregistreerde kennisgevingen van bijvoorbeeld testamenten, donaties, verkopen, borgstellingen en huwelijkse voorwaarden. Vestenissen zijn soortgelijke registraties maar dan vooral gericht op overdracht en verkoop van onroerend goed. Het betreft dus vooral akten die we tegenwoordig bij de notaris laten passeren. De protocollen behoren tot het Oud-rechterlijk archief van Zutphen.

Alle patiënten van het Oude en Nieuwe Gasthuis (ONG) in Zutphen en Warnsveld uit de periode 1842-1938 zijn vanaf vandaag terug te vinden in onze collectie Voorouders.
Hiermee gaat een langgekoesterde wens van het Regionaal Archief Zutphen in vervulling.

De patiëntenregisters van het ONG omvatten 33 registers met namen uit de periode 1842 tot 1938. Regelmatig behandelt het archief vragen van mensen die vermoeden dat hun voorouder in het ONG opgenomen is geweest. Deze patiënten zijn meestal moeilijk via reguliere genealogische bronnen terug te vinden. Bovendien zijn de patiëntenregisters niet eenvoudig doorzoekbaar. Het RAZ heeft daarom deze registers via de website van VeleHanden door vrijwilligers laten indexeren. Ruim 60 vrijwilligers hebben in februari de gegevens uit de patiëntenregisters van het ONG in recordtempo ingevoerd.
Meer dan 28.000 patiënten zijn daardoor nu eenvoudig terug te vinden.

Onlangs hebben vrijwilligers de transcriptie van twee jaargangen brieven van en aan de stad afgerond. Het betreft de jaren 1576 en 1577. Zutphen schrijft en ontvangt namens het Stadsbestuur, maar ook namens de Graafschap en het Kwartier Zutphen. Niet alle brieven zijn ambtelijk; soms betreft het rechterlijke of informele zaken.

Onlangs heeft een vrijwilliger 615 namen aan de collectie voorouders toegevoegd. De namen staan genoteerd in de lijsten van de zogenaamde "Liberale Gift" uit 1672. Deze Liberale Gift was een een formeel vrijwillige bijdragen die door de burgercompagnieën van Zutphen bij de huizen werd opgehaald. Nadat op 6 april 1672 Lodewijk XIV de oorlog aan de Republiek had verklaard, voorzag Zutphen grote kosten. Om de verdediging te kunnen bekostigen, werd overgegaan tot het ophalen van een formeel vrijwillige (liberale) gift. Er waren in Zutphen vijf burgercompagnieën actief. Het was hun taak langs de huizen te gaan. Voor drie compagnieën zijn de lijsten bewaard gebleven. Ze geven een zeer compleet beeld van de bewoning van de wijken Nieuwstad, Hofstraat en de Marspoort. De lijsten zijn als "belastingregister" in de vooroudercollectie opgenomen.

De originele lijsten maken deel uit van het Oud Archief Zutphen (archiefnr. 1), inventarisnummer 2074.
Raadpleeg de publicatie Bewoners gereconstrueerd van Sjoerd Galema (2000) op de studiezaal van het RAZ wanneer u meer wilt weten over de Liberale Gift en andere Zutphense bronnen uit de zeventiende eeuw.

Vijf vrijwilligers beschreven in het afgelopen jaar de 6.000 akten die notaris Van Löben Sels liet passeren. Het zijn akten uit de periode 1833-1863 in het werkgebied Zutphen en omgeving. Door het werk van de vrijwilligers kan nu worden gezocht op naam van de partijen, datum en trefwoorden. In totaal zijn nu 105.000 notariële akten in de voorouderdatabase van het RAZ doorzoekbaar.

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Werkgebied

kaartje