Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Projecten

onderwijs.jpg

De administratie van Zutphen voor 1811 is voor veel mensen ontoegankelijk en wordt daardoor vaak niet onderzocht. Dit is jammer, want deze bronnen geven veel informatie over bijvoorbeeld het dagelijks leven, de gebouwen en de bewoners van de stad. Het RAZ is daarom bezig de besluiten en handelingen van het stadsbestuur voor een breder publiek toegankelijk te maken. Deze informatie is voor het grootste deel vastgelegd in de de Memorie- en Resolutieboeken.

Deze boeken van de magistraat van Zutphen uit de periode 1573-1808 zijn helemaal gescand en kunnen worden ingezien in het archievenoverzicht op de website. In de 19e eeuw is een alfabetische index op de boeken gemaakt, bestaande uit meerdere delen. Deze zogenaamde repertoria zijn door een vrijwilligster getranscribeerd, ofwel omgezet naar hedendaags (leesbaar) schrift. Deze zijn al als PDF aan het archievenoverzicht op de website toegevoegd, bij inventarisnummers 110-113 van het Oud Archief Zutphen. Ook het eerste resolutieboek van Zutphen (inv.nr. 1), dat loopt van 1573-1584, is door een vrijwilliger getranscribeerd en momenteel wordt gewerkt aan het tweede deel (1584-1593). Van alle transcripties zijn snelkoppelingen opgenomen in ons informatieblad Transcripties, regesten en nadere toegangen.

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Telefonisch bereikbaar:
dinsdag t/m donderdag tijdens openingstijden, vrijdag van 10.00 - 13.00 uur.

Werkgebied

kaartje