Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

E-depot Fase 2 (2016)

18.jpg

In januari 2016 is het startsein gegeven voor het vervolgproject ‘E-depot voor de Achterhoek, Fase 2’. Uit alle aanbevelingen gedaan tijdens Fase 1 bleek dat er nog een aantal voorwaarden verder uitgezocht moest worden. Is de archiefdienst als organisatie klaar voor het beheer van een e-depot? Welke wetgeving is van toepassing op het beschikbaar stellen van de informatie aan het publiek? Wat verwachten we precies van een technische aanbesteding? Tijdens project Fase 2 zijn dit de onderwerpen geweest die zijn uitgezocht.

Maar er is ook aandacht geschonken aan de overdracht van kennis uit project Fase 1. De gemeenten en gemeenschappelijke regelingen die niet als projectpartner hebben deelgenomen kregen in dit kader een serie trainingen aangeboden.

Dit heeft wederom een aantal verslagen en kennisproducten opgeleverd. Hieronder kunt u de verschillende kennisproducten in PDF downloaden.

1. Nulmeting beheerorgansatie
2. Verslag trainingen
3. Beschikbaar stellen
4. Advies programma van eisen

Deze kennisproducten zijn in november 2016 opgeleverd. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens een kennisdag. Hier konden de betrokken professionals workshops en presentaties bijwonen waarin deze kennisproducten werden toegelicht. Hieronder vindt u downloadbare PDF's van de presentaties.

1. Advies programma van eisen
2. Beschikbaar stellen
3. Toetsen beheerorganisatie
4. Presentatie Ben Veurman
5. Presentatie Maaike Bergmans

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door cofinanciering vanuit Archief2020.

 

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Telefonisch bereikbaar:
dinsdag t/m donderdag tijdens openingstijden, vrijdag van 10.00 - 13.00 uur.

Werkgebied

kaartje