Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Actueel

01.jpg

Aan de collectie voorouders op de website worden nog iedere week namen toegevoegd. Het is natuurlijk ook een hele klus om álle namen die voorkomen in bronnen als de notariële akten, weeskamerprotocollen en belastingregisters in te voeren! Toch ronden onze vrijwilligers regelmatig een mooi project af.

Zo is onlangs een bijzondere Zutphense bron toegevoegd. Dit zijn de zogenaamde lijsten met “quotisatiegelden van gewin en gewerf” over het jaar 1678. Dit is één van de oudste vormen van inkomensbelasting en geeft een mooi beeld van de Zutphense beroepsbevolking in die tijd.

Als garnizoensstad had Zutphen door de eeuwen heen altijd te maken met ingekwartierde militairen. Deze inkwartiering had voordelen, maar zeker ook nadelen. Met name de nadelen komen naar voren in de bronnen van het Oud Archief Zutphen. In veel bronnen staan namen van schadelijdende burgers in Zutphen die een –soms een zeer een gedetailleerde- schadeclaim indienden bij het stadsbestuur. Zij ervoeren overlast van de in Zutphen gelegerde of zelfs in hun huis verblijvende soldaten. Daarnaast zijn er verschillende lijsten met onder andere soldij, serviesgeld of namen van ingekwartierde militairen. Al deze bronnen, die een periode bestrijken van 1488-1841, zijn nu gedigitaliseerd en en enkele daarvan ook getranscribeerd. Ze geven een mooi beeld van de impact van oorlog en de aanwezigheid van troepen.

Linkrot (weblinks die na een adresverandering van een digitaal object niet meer werken) vormt een groeiende ergernis voor internetgebruikers in het algemeen, en voor archiefbezoekers en wetenschappers in het bijzonder. De dode links bedreigen de vindbaarheid van online erfgoed en wetenschappelijke informatie. Vanaf midden oktober blijven de digitale collecties van het Regionaal Archief Zutphen ook vindbaar als de weblinks op de website veranderen. Persistent identifiers zijn het wapen in deze strijd tegen linkrot.

Vrijwilligers van het Regionaal Archief Zutphen hebben de Zutphense brieven van de jaren 1460-1461 getranscribeerd. Deze brieven maken onderdeel uit van het Oud Archief Zutphen. In deze brieven vinden we onder andere de aanstellingsbrief van de Zutphense Alphart Schimmelpenninck tot overste rentmeester van het land van Gelre. Hij werd aangesteld door hertog Arnold van Egmond, die in die periode een (politiek) conflict had met zijn zoon Adolf. Dit conflict had grote gevolgen voor Gelre.

Zo divers als deze editie, is Oer nog nooit geweest! Dwars door de tijd én door de
Achterhoek. Thema's als kunst, verzet, politiek en religie passeren allemaal de revue.
Een greep uit de inhoudsopgave:
- De Gasthuiskapel in Doetinchem, maquettemaker Herbert Tomesen reconstrueert een kerk
- Derk Jan van Elten (1750-1808), de stadstekenmeester van Doesburg en zijn hondjes
- De Kleefse enclaves en waarom zij Emile Smit blijven boeien
- Het hoe en wat van de zitplaatsen in de Sint Walburgiskerk te Zutphen

Dit en nog veel meer in Oer!

Oer is voor € 5,95 te verkrijgen bij het RAZ, ECAL en de betere boekhandels.
Of heeft u liever een abonnement?

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Telefonisch bereikbaar:
dinsdag t/m donderdag tijdens openingstijden, vrijdag van 10.00 - 13.00 uur.

Werkgebied

kaartje