Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Actueel

studiezaal.jpg

In de collectie archieven van het Regionaal Archief Zutphen zijn ook veel transcripties, regestenlijsten en andere nadere toegangen als bijlage opgenomen. Veel daarvan zijn in het verleden gemaakt, maar ook vandaag de dag worden er bijvoorbeeld nieuwe transcripties opgeleverd. Het is voor veel mensen moeilijk om deze bestanden terug te vinden op onze website. Daarom is er een nieuw informatieblad aangemaakt. Hierin staan de meeste snelkoppelingen naar deze bijlagen.

Sinds kort is de transcriptie van het eerste memorie- en resolutieboek van de stad Zutphen volledig digitaal beschikbaar. Deze “notulen van de raad” uit de periode 1573-1584 geven inzicht in een belangrijke periode uit de Zutphense geschiedenis. Vrijwilliger Sjoerd Galema heeft ruim anderhalf jaar aan de transcriptie gewerkt.

 

Onze Collectie Voorouders bestaat uit indexen op uiteenlopende bronnen. Zo vind je hierin de personen die zijn opgenomen in onder meer historische bevolkingsregisters, belastingregisters en burgerboeken.  Het maken van een index op naam is mensenwerk; vrijwilligers voeren alle gegevens handmatig in. Zij hebben al enorm veel werk verzet: ruim 925.000 namen van personen zijn al ingevoerd en vrijwel iedere dag worden daar nog namen aan toegevoegd. Zo wordt er momenteel gewerkt aan:

Notariele archieven
Weeskamerprotocollen
Zitplaatsregisters Zutphense kerken

Een actueel overzicht van de reeds geïndexeerde bronnen vind je in de actuele inhoudsopgave.

Het Regionaal Archief Zutphen voert verschillende langlopende projecten uit. Soms gaat het om zeer specifieke activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld digitalisering, restauratie en indexeren. Maar meestal komen deze - en andere- disciplines samen. Mooie voorbeelden daarvan zijn het project Oud Archief Zutphen en het Charterproject. Veel van de werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van vrijwilligers.

Links ziet u een overzicht van de lopende projecten.

Er zijn ook al veel projecten afgerond. Hieronder vindt u een overzicht van recent afgeronde projecten.

Indexeren bevolkingsregisters Laren
Vele Handen: Patientenregisters Oude en Nieuwe Gasthuis

Het Oud Archief Zutphen (1206-1815) bevat zeer uiteenlopende bronnen die informatie geven over ruim zes eeuwen geschiedenis van Zutphen. Brieven, rekeningen, publicaties, belastinggegevens... De lijst is eindeloos. Onderzoek in dit archief levert nog steeds nieuwe informatie op over de geschiedenis van de stad. Om het onderzoek in dit archief eenvoudiger te maken, wordt er hard gewerkt door vrijwilligers en medewerkers. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van alles wat er rondom het Oud Archief Zutphen gebeurt!

Restauratie

De restaurator van het archief stelt een zogenaamde schade-inventarisatie op van het Oud Archief Zutphen. Dit houdt in, dat per archiefstuk wordt genoteerd hoe ernstig de schade is. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het raadplegen van het stuk op de studiezaal. Naar aanleiding van de inventarisatie, wordt bekeken welke stukken als eerste moeten worden gerestaureerd.

Digitalisering

Het digitaliseren van het Oud Archief Zutphen is een doorlopend project. Stukken worden gedigitaliseerd zodat ze beter toegankelijk zijn voor onderzoekers. Soms is het originele stuk zo kwetsbaar, dat fysieke raadpleging op de studiezaal onmogelijk is geworden. Dan kan digitalisering een uitkomst zijn. Voordat een stuk wordt gedigitaliseerd, beoordeelt de restaurator of het verantwoord is. indien nodig, worden de stukken eerst schoongemaakt, gevlakt, of zelfs volledig gerestaureerd.

Voor een actueel overzicht van de gedigitaliseerde stukken gaat u naar de inventaris van het OAZ in de Collectie archieven en zet u het vinkje bij "toon alleen resultaten met scans".

Transcriberen

Verschillende vrijwilligers van het archief zijn bezig met het maken van transcripties van de stukken uit het archief. Zij zetten het oude, lastig te lezen handschrift om in hedendaagse letters. De transcripties worden vervolgens toegevoegd aan het inventarisnummer in het archievenoverzicht. Wat wordt er zoal getranscribeerd?

- memorie- en resolutieboeken
- documenten uit de Spaanse tijd
- ingekomen en uitgegane stukken
- bronnen over militairen
- enzovoorts...

Een actueel overzicht van de transcripties vindt u in het informatieblad Transcripties, regestenlijsten en nadere toegangen.

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Werkgebied

kaartje