Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Actueel

10.jpg

Onlangs heeft een vrijwilliger 615 namen aan de collectie voorouders toegevoegd. De namen staan genoteerd in de lijsten van de zogenaamde "Liberale Gift" uit 1672. Deze Liberale Gift was een een formeel vrijwillige bijdragen die door de burgercompagnieën van Zutphen bij de huizen werd opgehaald. Nadat op 6 april 1672 Lodewijk XIV de oorlog aan de Republiek had verklaard, voorzag Zutphen grote kosten. Om de verdediging te kunnen bekostigen, werd overgegaan tot het ophalen van een formeel vrijwillige (liberale) gift. Er waren in Zutphen vijf burgercompagnieën actief. Het was hun taak langs de huizen te gaan. Voor drie compagnieën zijn de lijsten bewaard gebleven. Ze geven een zeer compleet beeld van de bewoning van de wijken Nieuwstad, Hofstraat en de Marspoort. De lijsten zijn als "belastingregister" in de vooroudercollectie opgenomen.

De originele lijsten maken deel uit van het Oud Archief Zutphen (archiefnr. 1), inventarisnummer 2074.
Raadpleeg de publicatie Bewoners gereconstrueerd van Sjoerd Galema (2000) op de studiezaal van het RAZ wanneer u meer wilt weten over de Liberale Gift en andere Zutphense bronnen uit de zeventiende eeuw.

Vijf vrijwilligers beschreven in het afgelopen jaar de 6.000 akten die notaris Van Löben Sels liet passeren. Het zijn akten uit de periode 1833-1863 in het werkgebied Zutphen en omgeving. Door het werk van de vrijwilligers kan nu worden gezocht op naam van de partijen, datum en trefwoorden. In totaal zijn nu 105.000 notariële akten in de voorouderdatabase van het RAZ doorzoekbaar.

In de collectie archieven van het Regionaal Archief Zutphen zijn ook veel transcripties, regestenlijsten en andere nadere toegangen als bijlage opgenomen. Veel daarvan zijn in het verleden gemaakt, maar ook vandaag de dag worden er bijvoorbeeld nieuwe transcripties opgeleverd. Het is voor veel mensen moeilijk om deze bestanden terug te vinden op onze website. Daarom is er een nieuw informatieblad aangemaakt. Hierin staan de meeste snelkoppelingen naar deze bijlagen.

Sinds kort is de transcriptie van het eerste memorie- en resolutieboek van de stad Zutphen volledig digitaal beschikbaar. Deze “notulen van de raad” uit de periode 1573-1584 geven inzicht in een belangrijke periode uit de Zutphense geschiedenis. Vrijwilliger Sjoerd Galema heeft ruim anderhalf jaar aan de transcriptie gewerkt.

 

Onze Collectie Voorouders bestaat uit indexen op uiteenlopende bronnen. Zo vind je hierin de personen die zijn opgenomen in onder meer historische bevolkingsregisters, belastingregisters en burgerboeken.  Het maken van een index op naam is mensenwerk; vrijwilligers voeren alle gegevens handmatig in. Zij hebben al enorm veel werk verzet: ruim 925.000 namen van personen zijn al ingevoerd en vrijwel iedere dag worden daar nog namen aan toegevoegd. Zo wordt er momenteel gewerkt aan:

Notariele archieven
Weeskamerprotocollen
Zitplaatsregisters Zutphense kerken

Een actueel overzicht van de reeds geïndexeerde bronnen vind je in de actuele inhoudsopgave.

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Telefonisch bereikbaar:
dinsdag t/m donderdag tijdens openingstijden, vrijdag van 10.00 - 13.00 uur.

Werkgebied

kaartje