Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Actueel

09.jpg

Vrijwilliger Sjoerd Galema is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau en daar zijn we trots op! Burgemeester Gerritsen spelde de Koninklijke onderscheiding bij hem op onder toeziend oog van familie en andere belangstellenden, waaronder collega’s van het archief. Sjoerd Galema verzet sinds 1994 als vrijwilliger heel veel werk voor het RAZ.

De afgelopen week is de voorouderdatabase uitgebreid met bijna 10.000 beschrijvingen van notariële akten. Het zijn akten die tussen 1822-1863 zijn opgemaakt door de Zutphense notaris Herman François Lulofs.

De nieuwe website van het RAZ doet mee aan de Geschiedenis Online Prijs. Dit is een initiatief van onder meer het Historisch Nieuwsblad en de Koninklijke Bibliotheek om online geschiedenis te stimuleren. Met onze nieuwe website, die ook geschikt is voor tablet en smartphone, hopen we dat de historische informatie van de regio Brummen, Lochem en Zutphen nog toegankelijker is geworden.

Draagt u onze website een warm hart toe? Stem dan via www.geschiedenisonlineprijs.nl op het Regionaal Archief Zutphen en wie weet komt ons archief dan in de top tien!

In januari 2016 is het startsein gegeven voor het vervolgproject ‘E-depot voor de Achterhoek, Fase 2’. Uit alle aanbevelingen gedaan tijdens Fase 1 bleek dat er nog een aantal voorwaarden verder uitgezocht moest worden. Is de archiefdienst als organisatie klaar voor het beheer van een e-depot? Welke wetgeving is van toepassing op het beschikbaar stellen van de informatie aan het publiek? Wat verwachten we precies van een technische aanbesteding? Tijdens project Fase 2 zijn dit de onderwerpen geweest die zijn uitgezocht.

Maar er is ook aandacht geschonken aan de overdracht van kennis uit project Fase 1. De gemeenten en gemeenschappelijke regelingen die niet als projectpartner hebben deelgenomen kregen in dit kader een serie trainingen aangeboden.

Dit heeft wederom een aantal verslagen en kennisproducten opgeleverd. Hieronder kunt u de verschillende kennisproducten in PDF downloaden.

1. Nulmeting beheerorgansatie
2. Verslag trainingen
3. Beschikbaar stellen
4. Advies programma van eisen

Deze kennisproducten zijn in november 2016 opgeleverd. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens een kennisdag. Hier konden de betrokken professionals workshops en presentaties bijwonen waarin deze kennisproducten werden toegelicht. Hieronder vindt u downloadbare PDF's van de presentaties.

1. Advies programma van eisen
2. Beschikbaar stellen
3. Toetsen beheerorganisatie
4. Presentatie Ben Veurman
5. Presentatie Maaike Bergmans

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door cofinanciering vanuit Archief2020. Voor meer informatie zie onze projectpagina bij Archief2020: Fase 2 op Archief2020.

 

Het Regionaal Archief Zutphen heeft samen met vijf partners een project opgezet om aansluiting op een zogenaamd e-depot mogelijk te maken. Het huidige depot is helemaal ingericht om met name papieren archieven goed te kunnen bewaren en beheren. Maar steeds vaker wordt er ook digitaal archief opgebouwd.

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Let op: In april en mei is de studiezaal op enkele dagen gesloten. Bekijk sluitingsdagen.

Werkgebied

kaartje