Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Acquisitie

bouwvergunningen.jpg

Naast de archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen heeft (beheert) het RAZ ook diverse archieven en collecties van particulieren. Dit kunnen archieven zijn van kerken, bedrijven, verenigingen maar ook een oude foto of dagboek van een persoon. De acquisitie van deze archieven is geen Archiefwettelijke taak, maar het RAZ vindt het belangrijk om ook documenten van particulieren te bewaren. Overheidsarchieven alleen geven namelijk een te gefragmenteerd en eenzijdig beeld van de maatschappij.

Criteria

Het RAZ beschikt over een acquisitieplan. Hierin staan onder andere de criteria waaraan een archief(stuk) moet worden voldoen om opgenomen te worden. Algemene criteria zijn:

  • het materiaal is uniek;
  • er is een collectie aanwezig waaraan losse stukken kunnen worden toegevoegd;
  • het archief(stuk) is van belang voor de lokale of regionale cultuurhistorie;
  • het archief is (grotendeels) openbaar;
  • er wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld aan de toegankelijke en materiële staat van een archief;
  • de omvang van het archief;

Schenking of in bewaargeving

De particuliere archiefbestanden (collecties) kunt u schenken of in bewaring geven. Losse stukken neemt het RAZ alleen op als u deze schenkt. In beide gevallen is de gemeentearchivaris verantwoordelijk voor het beheer en beschikbaarstellen van de archiefstukken. Er is echter wel een duidelijk verschil.Als u het archief in bewaring geeft, blijft u eigenaar. Het RAZ mag dan geen selectie maken uit de stukken en zonder uw toestemming mogen de archiefstukken of de toegang op het archief (inventaris) niet worden gepubliceerd op internet of in print. Als u een archief(stuk) schenkt, wordt het RAZ de eigenaar. Het RAZ bepaalt dan wat er met de stukken gebeurt.

In veel gevallen betaalt u een vergoeding als u een archief in bewaring geeft. Schenking is in alle gevallen kosteloos. Bij acquisitie van particuliere archieven zal worden aangestuurd op schenking, om het publiek zoveel mogelijk te laten profiteren van de stukken.

Als u een archief(stuk) schenkt of in bewaring geeft, wordt een overeenkomst opgesteld. Hierin staat hoe het archief(stuk) aangeleverd dient te worden. Zo moeten de archieven zijn geordend en materieel zijn verzorgd (nietjes/paperclips verwijderd, papieren uit ordners, stofvrij etc.) en de stukken moeten een beschrijving hebben. In de overeenkomst wordt ook vastgelegd welke stukken voorlopig niet openbaar morgen zijn vanwege privacybescherming van personen. In overleg met de gemeentearchivaris wordt bepaald voor welke stukken een openbaarheidbeperking zal gelden en voor hoelang.

Heeft u stukken in uw bezit waarvan u denkt dat ze cultuurhistorische waarde hebben, neem dan contact op met het RAZ.

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Werkgebied

kaartje