Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Wie wij zijn

09.jpg

Het Regionaal Archief Zutphen is een team binnen de gemeente Zutphen.

Medewerkers

Dit zijn de medewerkers van RAZ:

MedewerkerFunctie/taken
Bertram Cornielje Teamleider
Etienne van den Hombergh Stads- en streekarchivaris
Kees Schultz Inspecteur en informatiespecialist
Mirjam van Velzen-Barendsen      Dienstverlening, public relations en educatie
Ron Elsinga Dienstverlening en digitalisering
Niels Komen Projectleider e-depot
Jane Voskamp Bibliothecaris, beheerder beeldcollectie
Stein de Valk Restaurator
Gerrit-Jan van Wijk Medewerker archief en dienstverlening
Bianca van Sligtenhorst Administratieve ondersteuning

Vrijwilligers

De vaste medewerkers van het RAZ worden bij hun werkzaamheden bijgestaan door een flinke groep vrijwilligers. Momenteel krijgt het RAZ hulp van ongeveer 30 vrijwilligers. De werkzaamheden die vrijwilligers verrichten zijn divers en zijn altijd op projectbasis:

  • Verzorging van de archieven. Bijvoorbeeld: verwijderen van ijzer en PVC-materialen, vouwen van dozen en omslagen, vervangen van dossieromslagen en archiefdozen, plakken van etiketten op omslagen en dozen, eenvoudige boekbindwerkzaamheden en vlakken van kaarten.
  • Nader toegankelijk maken van archiefbescheiden. Bijvoorbeeld: maken van indexen op de notariële akten, beschrijven van kleine, particuliere archieven of maken van transcripties van 16e-eeuwse rekeningen.
  • Digitalisering. Bijvoorbeeld: fotograferen van charters en kwetsbare archiefstukken.
  • Overige werkzaamheden. Bijvoorbeeld: sorteren of ordenen van boeken en assisteren bij pr- en educatieve activiteiten.

Het RAZ heeft een vrijwilligersbeleid om onduidelijkheden over de positie van vrijwilligers binnen de organisatie te voorkomen. Met alle vrijwilligers wordt een vrijwilligersovereenkomst gesloten met de gemeente Zutphen.

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Werkgebied

kaartje