Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Informatiebladen

11.jpg

Lidmatenboeken zijn registers waarin de verschillende geloofsgenootschappen hun leden administreren. Het opmaken van de registers begon al aan het einde van de 16e eeuw toen kerkelijke overheden steeds meer eisen gingen stellen aan hun administratie. De oudste lidmatenboeken uit de regio Zutphen dateren van circa 1600. De registratie van lidmaten geschiedde aanvankelijk in dezelfde boeken als de registratie van dopen en huwelijken (zie informatieblad DTB-boeken). Later werden afzonderlijke registers ingericht.

Tot op de dag van vandaag houden de kerkgenootschappen ledenadministraties bij. Deze zoekwijzer beperkt zich tot het jaar 1811 wanneer de Burgerlijke Stand in Nederland wordt ingevoerd.

 1. Wat vindt u in lidmatenboeken?
 2. Overzicht van lidmatenboeken in de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen
 3. Toegankelijkheid
 4. Valkuilen bij het onderzoek
 5. Internet
 6. Literatuur en websites

1. Wat vindt u in lidmatenboeken?

De registers bevatten in ieder geval de datum van belijdenis of communie en de naam van de lidmaat of communicant. In veel registers zijn ook attestaties (getuigschriften) opgenomen. Een attestatie vermeldt van welke plaats een persoon is gekomen en wanneer. Verder staat vermeld naar welke plaats hij of zij is vertrokken en wanneer. Met name door de aanwezigheid van de attestatie is het lidmatenboek één van de weinige oude bronnen waarmee de verhuizing van personen is te traceren.

2. Overzicht van lidmatenboeken uit de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Anders dan de doop-, trouw- en begraafboeken hoefden de lidmatenboeken in 1811 niet ingeleverd te worden bij de burgerlijke overheid (zie ook informatieblad DTB-boeken). Afgezien van de oudste lidmatenadministratie die veelal werd opgenomen in gecombineerde kerkboeken, zijn de afzonderlijke lidmatenboeken altijd blijven berusten bij de kerkarchieven.

 • B=begraven; D=dopen; L=lidmaten; T=trouwen;
 • RAZ= Regionaal Archief Zutphen
 • In de kolom Scan is aangegeven of het betreffende lidmatenboek is gedigitaliseerd. Wanneer hier ja staat ingevuld, kunt u de beelden bekijken in de inventaris bij het betreffende inventarisnummer.

Overzicht van lidmatenboeken uit de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

GemeenteKerkInhoudPeriodeBewaarplaatsScanInv.nr.
Almen Gereformeerd DTL 1607-1707 RAZ ja 5069-30
Almen Gereformeerd DTL 1707-1771 RAZ ja 5064-776
Almen Gereformeerd L 1772-1861 RAZ ja 5069-45
Brummen Gereformeerd DTBL 1652-1696 RAZ ja 2069-357
Brummen Gereformeerd L 1708-1818 RAZ ja 2015-56
Brummen Gereformeerd L 1772-1879 RAZ ja 2015-57
Gorssel Gereformeerd DTL 1642-1733 RAZ ja 5049-48
Gorssel Gereformeerd TL 1734-1771 RAZ ja 5049-49
Gorssel Gereformeerd L 1772-1909 RAZ ja 5049-60
Hall Gereformeerd TL 1650-1745 RAZ nee 2016-z.n.
Hall Gereformeerd L 1772-1915 RAZ nee 2016-z.n.
Laren Gereformeerd DTL 1684-1771 RAZ ja 1097-1021
Laren Gereformeerd L 1772-1841 HG Laren nee (onbekend)
Lochem Gereformeerd L 1608-1628 RAZ ja 1047-1
Lochem Gereformeerd DTL 1665-1696 RAZ ja 1047-2
Lochem Gereformeerd L 1698-1723 RAZ ja 1047-28
Lochem Gereformeerd L 1723-1829 RAZ ja 1047-29
Warnsveld Gereformeerd DTL 1698-1771 RAZ ja 3029-1693
Warnsveld Gereformeerd L 1772-1865 RAZ ja 3004-68
Warnsveld Gereformeerd L (contra) 1772-1849 RAZ nee 3004-69
Zutphen Gereformeerd L 1609-1705 RAZ ja 0063-79
Zutphen Gereformeerd L 1705-1769 RAZ ja 0063-80
Zutphen Gereformeerd L 1770-1799 RAZ ja 0063-81
Zutphen Gereformeerd L 1800-1827 RAZ ja 0063-82
Zutphen Ev.-Luthers L (ook DTO) 1753-1899 RAZ ja 0065-401
Zutphen Ev.-Luthers L (alleen attest.) 1731-1800 RAZ nee 0065-416
Zutphen Ev.-Luthers L (alleen attest.) 1801-1857 RAZ nee 0065-417
Zutphen Ev.-Luthers L (alleen attest.) 1783-1861 RAZ nee 0065-424
Zutphen RK L 1799 RAZ nee 0067-36
Zutphen Doopsgez. L (alleen attest.) 1759-1799 RAZ nee 0081-20
Zutphen Doopsgez. L (met attest.) 1796-1892 RAZ ja 0081-16

3. Toegankelijkheid

Zoeken in de lidmatenboeken kan op verschillende manieren:

 • Bij het Gelders Archief zijn in het verleden klappers ("blauwe naamlijsten") gemaakt op vrijwel alle DTB en lidmatenboeken die in hun bezit zijn of waren. Voor de regio Zutphen ontbreken die klappers. Alfabetisch op naam kan in de naamlijsten worden gezocht. Het RAZ beschikt over fotokopieën van deze naamlijsten voor de gemeenten Brummen, Laren en Lochem. De indexen zijn over het algemeen van een goede kwaliteit.
 • Een populaire en zeer geschikte manier om de lidmatenboeken toegankelijk te maken is het maken van transcripties. Door het oude, vaak moeilijk leesbare schrift om te zetten in moderne letters kan iedereen de boeken lezen. Eerst werden deze transcripties in getypte vorm uitgegeven. Men volgde bij de transcriptie de chronologische inschrijving. Soms werden de publicaties voorzien van een naamindex. Sinds de opkomst van internet worden de boeken ook digitaal aangeboden, waardoor de zoekmogelijkheden aanzienlijker groter zijn. De transcripties van boeken uit deze regio zijn over het algemeen van een goede kwaliteit.
 • Het RAZ biedt op deze website scans aan van enkele lidmatenboeken die zij beheert. Omdat de boeken chronologisch zijn ingericht, kan met enig bladerwerk een natuurgetrouwe afbeelding van het origineel worden bekeken en geprint.
 • Particulieren plaatsen scans en indexen op internet. De ontwikkelingen hierin gaan erg snel. De kwaliteit is erg wisselend.
 • Tenslotte geldt nog voor enkele lidmatenboeken dat zij ontsloten zijn middels niet gedigitaliseerde indexen (bijvoorbeeld de lidmatenboeken van de Nederduits-Gereformeerde Gemeente Zutphen) of dat ze in het geheel nog niet zijn ontsloten.

4. Valkuilen bij het onderzoek

 • Voor 1811 is een eenduidige spelling van de naam vaak niet aan de orde. In één boek kunnen dezelfde personen met een andere spelling zijn genoteerd. Zoek vooral op alle naamsvarianten.
 • Patroniemen zijn persoonsnamen afgeleid van de naam van de vader. Bijvoorbeeld: Jacobus is de zoon van Hendricus Martens. Hij wordt niet vermeld als Jacobus Martens maar als Jacobus Hendricuszn.
 • Katholieken in de regio Zutphen kerkten in de staties die op verschillende plaatsen in regio werden gesticht, bijvoorbeeld in Baak, Eerbeek-De Horst en Vorden.
 • De eerste boeken zijn soms nogal primitief en verwarrend ingericht. Zo komt het voor dat in één boek de inschrijvingen van dopen, huwelijken en lidmaten zijn geschreven, soms zelfs door elkaar.
 • Ook andere bronnen bieden mogelijk informatie over uw voorouders. Bekijk de actuele inhoudsopgave van de collectie Voorouders voor een overzicht van de geïndexeerde bronnen.

5. Internet

De lidmatenboeken worden met de komst van internet op verschillende sites digitaal aangeboden. Regelmatig worden die gegevens aangevuld. Het RAZ is niet betrokken bij en verantwoordelijk voor de gegevens die op deze wijze worden aangeboden. Voor de regio Zutphen zijn de volgende sites extra van belang:

6. Literatuur en websites

 • H.L. Driessen, De retroacta van den burgerlijken stand in Gelderland (Utrecht 1933).
 • Pieter van Wissing (eindred.), Geldersen gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Gelderland (Arnhem, Den Haag 1996).

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Werkgebied

kaartje