Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Informatiebladen

beeld.jpg

Er zijn veel mensen geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Dit informatieblad is er om onderzoekers op weg te helpen door hen te wijzen op bij het RAZ aanwezige literatuur en bronnen. Daarnaast zijn er links opgenomen naar andere nuttige websites. Het overzicht is alleen bedoeld als opstapje: buiten de hier genoemde bronnen en literatuur is er nog veel meer te vinden. Waar deze informatie te vinden is, hangt af van het onderwerp. Bij een bezoek aan de studiezaal van een archiefdienst, kunnen de medewerkers u hierop wijzen.

  1. Literatuur
  2. Archieven
  3. Landelijke portals
  4. Valkuilen

1. Literatuur

Dit is een overzicht van de belangrijkste literatuur over de Tweede Wereldoorlog in de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen. Meer publicaties over het onderwerp zijn te vinden in de catalogus van het RAZ.

Gemeente Brummen

 • Willemsens, P. Oorlog in een dorp aan de IJssel. Brummen-Eerbeek 1940-1945 (Zutphen, 1994).


Gemeente Lochem

 • Broeke, H.J. ten, A. Dieperink e.a., Lochem in oorlogstijd 1940-1945 (Zutphen).
 • De Voet Dwars. Verhalen en herinneringen uit de periode 1940-1945. Nr 1. uit de reeks "De Elf Marken" (Gorssel, 1995).
 • Knol, H. en J. te Linde, Eefde in bange dagen. De geschiedenis van Eefde tijdens de Tweede Wereldoorlog (Vorden, 2010).


Gemeente Zutphen

 • Comité Herdenkingen Tweede Wereldoorlog, Warnsveld 1940-1945. Herinneringen aan oorlog en bevrijding (Warnsveld, 2015).
 • Dvd Zutphen en de Tweede Wereldoorlog (Stedelijk Museum Zutphen 2007).
 • Dell, Joh. C.C., Zutphen in dagen van spanning. Gedenkschrift over de belegering en de bevrijding van Zutphen (Zutphen).
 • Kreijenbroek, J., Zutphen in oorlogstijd. Van jaar tot jaar, van maand tot maand (Zutphen).
 • Megens, N., Zutphen. De verdwenen stad. Voor, tijdens en na het bombardement van 1944 (Zutphen, 2011).
 • Zwamborn, T., De bevrijding van Warnsveld en zijn buurtschappen [2 april 1945 - 5 april 1945] (Zutphen, 2000).

Algemeen

 • Kompagnie, J.H., De oorlogsgids (Den Haag, 2005).
 • Lennep, G.L. van, Verklarend oorlogswoordenboek (Amsterdam, 1988).
 • Somers, E. en M. Pier, Archievengids van de Tweede Wereldoorlog; Nederland en Nederlands-Indië (Zutphen, 1994).

2. Archieven

In de hieronder vermelde archieven zijn bronnen te vinden met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. Al deze archieven worden bewaard bij het RAZ. Niet alles met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog is openbaar. In het archievenoverzicht van het RAZ wordt bij ieder archief in de aanwijzingen voor de gebruiker vermeld of er sprake is van een openbaarheidsbeperking.

Gemeente Brummen


Gemeente Lochem


Gemeente Zutphen

3. Landelijke portals

Er zijn twee portals, waarin o.a. het Nationaal Archief en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) samenwerken. Ze bieden toegang tot  archieven en collecties met betrekking tot het nationaal-socialisme en de Tweede Wereldoorlog in relatie tot Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen.

 • http://www.oorlogsbronnen.nl/: een samenwerkingsverband van DANS-KNAW, de Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het NIOD.

Hoewel deze portals proberen zoveel mogelijk bronnen over de Tweede Wereldoorlog voor u te verzamelen, kan het zijn dat niet alles via de sites terug te vinden is. Een zoekactie op de websites van individuele archiefdiensten is daarom altijd aan te raden. Zo is bij Tresoar is het dagboek van Keimpe Sikkema in te zien; hij vertelt onder meer uitgebreid over de bombardementen in Zutphen.

4. Valkuilen

 • Niet alle gegevens over de Tweede Wereldoorlog zijn openbaar. Hierdoor zijn sommige documenten niet, of alleen met speciale toestemming beschikbaar.
 • De administratie van overheden was in de jaren van de oorlog niet altijd consequent. Hierdoor kunnen gegevens ontbreken of incompleet zijn.
 • Houdt u rekening met de aard van de bron. Zo hebben bijvoorbeeld kranten van de bezetter een heel andere berichtgeving dan illegale verzetskranten.

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Telefonisch bereikbaar:
dinsdag t/m donderdag tijdens openingstijden, vrijdag van 10.00 - 13.00 uur.

Werkgebied

kaartje